Prensiplerimiz

Biz kimiz ve amacımız nedir?

Başarılı bir şirketi karakterize eden şey nedir? Biz bunun, her gün hayata geçirdiği şirket değerleri olduğunu düşünüyoruz. Bir şirketin neyi temsil ettiğine, hangi idealleri takip ettiğine ve çalışanlarına, müşterilerine ve tedarikçilerine kendini ne kadar adayacağına dönük cevaplar sunar. En önemlisi, kurumsal kimliği oluştururlar. Bu nedenle Döhler'in Temel ilkeleri bizim için çok önemlidir! Tüm dünyada hem bizim hem de sizin için eşit derecede geçerli olan bütün değerleri kapsarlar. Çok çeşitli kültürel arka planlara, ülkelere ve yaş gruplarına ait 6.000'den fazla çalışanla global düzeyde aktif bir şirket olarak, bu değerler bizi araya getiriyor ve bize yekpare bir imaj sunma imkanı sağlıyor. Onlar bizim başarımız için elzem - ve bu nedenle geleceğimizi şekillendiriyorlar. 

Biz kimiz ve amacımız nedir?

OUR PURPOSE

Döhler is a global producer, marketer and provider of natural ingredients, ingredient systems and integrated solutions for the food and beverage industry.

OUR VISION

To be the leading technology-driven natural ingredients, ingredient systems and integrated solutions company.

OUR MISSION

To generate smart ideas. To develop winning products. To provide reliable ingredient supply.


D|SPACE provides you with exclusive information, trends and innovations from the food and beverage industry. A free registration is required to access and use it.