Gıda ve içecek endüstrisinde teknoloji odaklı doğal içerikler, içerik sistemleri ve entegre çözümler sağlayan dünyanın önde gelen üreticileri, pazarlamacıları ve tedarikçilerinden biri olarak, kendimizi endüstri içindeki ve perakende satıştaki müşterilerimiz için olduğu kadar çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz için de sadece bir tedarikçi olarak değil, aynı zamanda güvenilir ve sorumlu bir ortak olarak görüyoruz. Açıkça yapılandırılmış ve uygulanmış bir kurumsal yönetişim tüm karar verme ve kontrol süreçlerimizin temelini oluşturur ve bu nedenle en yüksek önceliğe sahiptir. Sorumluluk alınması ve şirketimizin değerlerine saygı gösterilmesi yoluyla şirketimizin uzun vadeli ve başarı odaklı yönetimi ve kontrolünü temsil eder. Bu değerler günlük çalışmalarımızın ana hatlarını ve personel yönetiminin temelini oluşturan ana ilkelerimize sıkı sıkıya bağlıdır. Kararlarımızın etkisinin tam anlamıyla farkındayız ve bu nedenle sorumlu, şeffaf ve sürdürülebilirliği göz önünde bulunduracak şekilde hareket ediyoruz. Risklerle uğraşmak gerekli ve daima şirketin çıkarınadır. Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu arasındaki hedeflenen ve verimli işbirliği, kurumsal yönetişimimizin bir parçasıdır.

 

Denetleme Kurulu

Denetim Kurulu iş yönetiminde Yürütme Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve onu izler, ve iş geliştirme ile ilgili konularda sürekli Yönetim Kurulu tarafından bilgilendirilir.

Denetleme Kurulu'nun üyesi, şirketin sahibi olan ailenin üyeleri ile endüstri ve ticarette tecrübeli kişilerin çoğunluğundan oluşur. Şirketin çıkarları açık bir şekilde Denetleme Kurulu tarafından kontrol ve izleme faaliyetlerinin odak noktasıdır.

 

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, yönetim organı olarak, şirketin sürekli, pozitif gelişimini sağlamakla yükümlüdür. Şirketin stratejik yaklaşımları ve bunların uygulanması için sorumluluğu paylaşan altı üyeden oluşur 

 

Tedarikçiler için Code of Conduct İndirin

PDF [0.2 MB]

İndirin Code of Conduct

PDF [0.9 MB]