Ürünlerimizde en iyi kaliteyi ve müşterilerimiz için sürdürülebilir başarıyı temin ediyoruz

Sadece müşterilerimizin pazardaki performansından değil aynı zamanda tüketicilerin refahından da sorumluyuz. Bu sebeple kalite güvencesi, güvenli gıdalar ve sürdürülebilir davranmak, Döhler için her iş sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır - bu, müşterilerimiz için en iyi ürünleri geliştirmenin ve gerçek ve sürdürülebilir katma değer yaratmanın tek yoludur.

 

Mükemmel kalite yönetimimiz hakkında daha çok şey öğrenin

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

Kalite güvencesi için yönergelerimiz

Sertifikalar

Sertifikalarımızın hepsi internetten indirilebilir

Uçtan uca kalite güvencesi Kalite ve Gıda Güvenliği programı sayesinde

Kalite yönetimimiz yoluyla hammadde ve işleme teknolojimizin kalitesinden ürün ve hizmetlerin kalitesine kadar sürekli olarak şirketimizi bütünüyle iyileştiririz. Kullandığımız yöntemler arasında, sistematik gıda hijyeni (GMP), potansiyel sağlık risklerinin profilaktik risk değerlendirmesi (HACCP) ve çeşitli kendi kendini izleme sistemleri bulunmaktadır.

Döhler'in sıfır hata kültürü Süreç ve ürün kalitesini sağlamak için ne yapıyoruz

FSSC 22000, gıda güvenliğini sağlar ve tüm tedarik zinciri boyunca şeffaflığı artırır. Bu süreçte GMP ve HACCP sistemleri temel unsurlardır.

Tedarikçilere kadar geriye dönük olarak izlenebilen organik ürünlerimiz, 834/2007 ve 889/2008 no'lu Avrupa Topluluğu Organik Üretim Yönetmeliğine göre düzenli olarak test edilmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Döhler'in yönergeleri AT Organik Üretim Yönetmeliğinin kurallarına göre daha katıdır. Üretim süreci boyunca yüksek bir kalite düzeyinin sürdürülmesini sağlamak için sürekli olarak geliştirilirler.

Gıda, tüketici için güvenli, sağlıklı ve çekici olmalıdır. Döhler'de GHP (İyi Hijyen Uygulaması) ilkeleri, tesislerimiz ve teknik ekipmanlarımız üzerindeki önleyici hijyen önlemleri ve mikrobiyolojik analizler, ambalajların sterilizasyonu, personel hijyeni ve haşereyle mücadele yoluyla bu önlemleri izleme şeklinde uygulanmaktadır. Mevcut durum, hijyen denetimleri aracılığıyla izlenir.  Hijyen ve GMP hakkındaki bilgilerimizi daima güncel tutmak çok önemli bir gerekliliktir; hijyen ilkeleri üzerine eğitimler yoluyla bu gerekliliği çalışanlarımıza iletiyoruz.

1997 yılından beri tesislerimizde HACCP (Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktası) sistemi uygulanmaktadır. Sistemin temel fikri, hammaddenin, çeşitli işleme aşamaları boyunca, nihai ürünlerimize kadar olan ürün akışının sistematik analizine dayanır. Böylece, kimyasal, biyolojik ve fiziksel riskler nedeniyle ortaya çıkan sağlık tehlikeleri mümkün olan en büyük ölçüde ortadan kaldırılabilir.

Gıda güvenliği ve kalitesi üreticilerin, perakende pazarın ve tüketicilerin yararınadır. SGF'nin gönüllü kontrol sistemine (FKSF) katılımımız, ürünlerimizin yasal ve endüstriyel kalite ve güvenlik standartlarının tüm üretim süreci boyunca bağımsız olarak sağlanması anlamına geliyor. Davranış kurallarımız yoluyla genel davranış kurallarına uymayı taahhüt ediyoruz.

Çevre yönetim sistemimiz, faaliyetlerimizin neden olduğu olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, önlenmesi ve denetlenmesinde, uygulanabilir çevre yükümlülüklerinin ve diğer gerekliliklerin karşılanmasında bizi desteklemektedir. Hedefimiz, çevresel performansımızda sürdürülebilir ve istikrarlı bir iyileşme sağlamaktır. 

Related Content

Doğal Bileşenler

Uygulamalarımıza özel olarak hazırlanmış en iyi doğal bileşenleri keşfedin.

Derinlemesine Piyasa Bilgisi

Pazarlarınızı biliyoruz, nedenle bugün ve yarın tüketici zevklerini karşılayabilirsiniz.

Sizin Pazarınız

Sektörünüz için özel çözümler keşfedin.