Good for people – Good for planet®

Döhler’de, doğal içeriklere dayalı yenilikçi ve daha sağlıklı ürünlerle dünyayı daha iyi beslemek için çalışıyoruz. İnsanların ve gezegenimizin refahı bizim DNA’mızda var. 

Uzun vadeli düşünüyor ve hareket ediyoruz; çevreye ve topluma karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Olumlu bir ekolojik ve sosyal etki oluşturmak için değer zincirimiz boyunca sorumlu bir şekilde hareket etmeye gayret ediyoruz. Bunu yaparken, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bize yol gösteriyor.

Tüm insanlar için bitki bazlı beslenme sunuyor ve böylece sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkıda bulunuyoruz.

 • İnsan haklarına saygı göstermek

 • İşleri adil ve şeffaf bir şekilde yürütmek

 • Çeşitlik içeren ve kapsayıcı bir iş yerini teşvik etmek

 • Çekici bir çalışma kültürü yaratmak

 • Topluma olumlu katkıda bulunmak

Döhler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve ILO Temel Çalışma İlkeleri ve Hakları Bildirgesi uyarınca uluslararası kabul gören tüm insan hakları standartlarına saygı duyar ve bunları teşvik eder. Aynı şeyi tedarikçilerimizden ve tedarik zincirinin tamamı boyunca tüm iş ortaklarımızdan da bekliyoruz. 

Tedarikçilerimizi şirketin başarısı için birer ortak olarak görüyoruz. Tedarikçilerimizle ilişkilerimiz dürüstlük ve adalete dayanır.

Kurumumuzda, tüm insanların takdir edilmesi her zaman eylemlerimizin merkezinde yer alır. Herkesi eşit olarak görüyor ve çalışanlarımıza yaptıkları her işte ilham vermek ve onları güçlendirmek için çaba gösteriyoruz. Bireysel farklılıklar, yaşam deneyimleri, bilgi birikimleri, yenilikler ve benzersiz beceri ve yeteneklerinin birleşimi şirket kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu çeşitlilik sadece şirketimizin bir özelliği değil, aynı zamanda başarımızın ve piyasadaki saygınlığımızın da önemli bir parçasıdır.

Döhler, ekonomik performansı oluşturmak, sürdürmek ve genişletmek için çiftçilerden tüketicilere kadar gıda ve tarım zincirinin tamamı boyunca tüm ortaklarla birlikte değer yaratmayı, hayata geçirmeyi ve paylaşmayı amaçlamaktadır. Değer zincirinin her aşamasında adil ticaret uygulamalarına saygı gösteriyor ve bunları teşvik ediyoruz. 

Seçilmiş tedarik zinciri ortaklarını sürdürülebilir sertifikasyon standartlarına erişim konusunda destekliyor, bilginin ve en iyi uygulamaların paylaşımını teşvik ediyoruz. Bu sayede çiftçilerin sürdürülebilir tarım ürünleri üretmeleri, pazarlamaları ve tedarik etmelerine imkan sağlıyoruz. 

Sosyal ve çevresel riskleri azaltmaya ve tedarik zincirimizdeki tüm çalışanlar için çalışma koşullarını iyileştirmeye net bir şekilde odaklanarak dünya çapında tarımsal sürdürülebilirlik projeleri başlatıyor ve bu projelere katılıyoruz. 

Döhler, Tedarikçi Etik Veri Değişiminin (Sedex) bir üyesidir ve Sedex Üye Etik Ticaret Denetimleri (SMETA) aracılığıyla tüm üretim tesislerinin bağımsız olarak onaylanması yoluyla tüm şirket faaliyetlerinin etik bütünlüğünü sağlamaktadır.

Sürekli iyileştirme yoluyla, faaliyetlerimizin insan hakları ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek, önlemek ve azaltmak için süreçleri ve prosedürleri optimize etmeyi başarıyoruz. Bu da grup genelinde sosyal, etik ve çevresel konulardaki performansımızı sürekli olarak geliştirmemizi sağlamaktadır.

 

Döhler’de, akıllı fikirlerin harika ürünler haline gelmesinin yolunu maksimum verimlilik ve maksimum çevre uyumluluğu ile açıyoruz.

 • Sera gazı emisyonlarını azaltmak

 • Yenilenebilir enerjileri ve enerji verimliliğini teşvik etmek

 • Döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak

 • Sorumlu su yönetimi

 • Biyoçeşitliliğin artırılması

Proaktif ve sorumlu eylemlerimizle çevre açısından olumlu etkiler elde ediyoruz. Enerji ve suyu verimli kullanmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak bizim için özellikle önemlidir. Hedefimiz, kendi üretim tesislerimizde suyun verimli kullanımını teşvik etmek, üretim süreçlerimizin su verimliliğini sürekli olarak artırmak ve atık su arıtımını iyileştirmektir.

Kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmayı ve ürettiğimiz atık miktarını sürekli olarak azaltmayı taahhüt ediyoruz. Mümkün olan her yerde atık önleme ilkelerini takip ediyor ve kaynakların israf edilmesine karşı aktif bir şekilde çalışarak tehlikeli atık ve çöp sahası atığı miktarını azaltıyoruz.

Ayrıca, biyoçeşitlilik, hava ve su emisyonları, tehlikeli atık yönetimi, gürültü, koku ve toz emisyonları, gübre yönetimi, potansiyel ve gerçek toprak erozyonu ve kirlenmesi ve ürünle ilgili tüm hususlarda (örneğin tasarım, ambalaj, nakliye, yeniden kullanım ve geri dönüşüm) sorumlu davranmayı ve bunları yönetmeyi taahhüt ediyoruz.

Kullandığımız ham maddelerin tüm parçalarını geri dönüştürüyor ve değer zincirimizde kullanımlarını iyileştiriyoruz (örneğin biyolojik fermantasyon süreçleri yoluyla).
Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ambalaj çözümlerinin kullanımını artırıyor ve ürün akışlarımızı ham maddelerin verimli bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacak şekilde ayarlıyoruz.

 

Gezegeni ve gezegenin değerli kaynaklarını korumak ve yenilemek için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

 • Rejeneratif tarımın ve iklim değişikliğine uyumun teşvik edilmesi

 • Çevrenin korunması

 • Karşılıklı fayda sağlayan tedarikçi ilişkilerinin sürdürülmesi

 • Yenilikçi sürdürülebilir çözümlere yatırım yapılması

Dünya çapında tarım ürünleri satın alan ve işleyen bir şirket olarak, sürdürülebilir tarımı teşvik etme sorumluluğumuz bulunmaktadır. Bu hedeflere ulaşmanın en iyi yolunun, gezegeni değerli kaynaklarıyla birlikte korumak ve muhafaza etmek için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışmak olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle tedarikçilerimizi azaltılmış toprak işleme, ürün rotasyonu, entegre haşere yönetimi ve verimli su yönetimi gibi daha sürdürülebilir tarım uygulamalarını hayata geçirmeleri konusunda desteklemeye kararlıyız. Sertifikasyon çalışmalarımızın ötesinde, müşterilerimizle rejeneratif tarım gibi konularda çeşitli ortak sürdürülebilirlik programları yürütüyoruz.

Döhler Ventures ile sürdürülebilir çözümlere olan bağlılığımızı sağlamlaştırıyoruz. Döhler Ventures, hem ekolojik hem de sosyal açıdan değerli katkılarda bulunan çok sayıda start-up şirketi desteklemektedir. Waterdrop şirketinin faaliyetleriyle şimdiden bugüne kadar 30 milyondan fazla plastik şişe tasarruf edildi.

 

Birlikte hareket etmek

Döhler’in sürdürülebilirlik girişimlerinden seçilenler

Sosyal ve çevresel riskleri azaltmaya ve tedarik zincirimizin tamamındaki tüm çalışanlar için çalışma koşullarını iyileştirmeye net bir şekilde odaklanarak dünya çapında tarımsal sürdürülebilirlik projeleri başlatıyor ve bu projelere katılıyoruz. 

Kılavuz İlkeler ve Belgeler

Döhler insan hakları, çalışma standartları ve çevre koruma temel ilkelerine bağlıdır ve bu alanlarda uluslararası standartlara uygun hareket eder.

 • Kölelik ve İnsan Ticareti 2022 Mali Yılı Beyanı – PDF İndir
 • Kölelik ve İnsan Ticareti 2021 Mali Yılı Beyanı – PDF İndir