Davranış Yönetmeliği / Etik Değerler

Döhler „Code of Conduct“

Kültürel çeşitlilik, her yerde geçerli ortak kurallar gerektirir

Şirketimiz bünyesinde yasal ve etik açıdan sorumlu eylemler için zorunlu, dünya çapında bir rehber olarak Davranış Kurallarımız, çalışanlara, iş ortaklarına ve topluma nasıl davranacağımız hakkında standartlarımızı tanımlamaktadır. Bu rehberle, tüm ticari faaliyetlerimizde insan hakları, çalışma hukuku ve çevreyi korumanın temel ilkelerini uygulamayı ve bu alanlarda uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara bağlı kalmayı taahhüt ediyoruz. Böylece Döhler'in yekpare, dünya çapında örnek olacak şekilde küresel bir şirket olarak hareket etmesini sağlıyoruz.

Tedarikçilerimizin de Davranış Kuralları'nın içerdiği ilkelere bağlı kalmak zorunda olması halinde dünya çapındaki ticari faaliyetlerimiz için tek tip bir standart olarak yalnızca bu Davranış Kurallarına bağlı kalacağımızı garanti edebiliriz. Bu nedenle Döhler'in Tedarikçi Davranış Kurallarına uymak tedarikçilerle olan sözleşmelerimizin daima ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

Davranış Kurallarımıza ilişkin mesajınız

Tüm iletişim bilgileri isteğe bağlıdır.
Mesajınızı anonim olarak gönderme imkanınız da bulunmaktadır.

Tüm alanları doğru şekilde doldurunuz.Teknik bir hata oluştuİsteğiniz için teşekkürler.

Related Content

Temel İlkelerimiz »

İddialarımız ve değerlerimiz hakkında daha fazla bilgi alın.

Sürdürebilirlik »

Sürdürebilirliğin bizim için ne anlama geldiğini öğrenin.